Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym Akademia TiK - języki obce 2.0
Jak rozwijać szkołę?
O PROJEKCIE
Cele projektu:
 • Popularyzacja edukacyjnych narzędzi internetowych w polskich szkołach
 • Promowanie idei ciągłego rozwijania szkół w oparciu o doskonalenie kompetencji liderskich i dydaktycznych wśród kadry pedagogicznej
Dlaczego warto?
 • Dostęp dla szkoły do pełnych zasobów platformy LERNI (nauka 5 języków obcych, 1000 multimedialnych lekcji) na 6 miesięcy, włączając czas wakacji, kiedy wszyscy uczniowie i nauczyciele będą mogli samodzielnie używać materiałów zgromadzonych na platformie i doskonalić wiedzę oraz używać jej w praktyce
 • Uczestnicy poznają założenia Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO), realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Studia pozwalają dyrekcji rozwijać kompetencje liderskie oraz zdobyć najnowszą wiedzę z zakresu wprowadzania korzystnych zmian w placówkach oświatowych i metod dydaktycznych, które zwiększają skuteczność nauczania i uczenia się
 • Uczestnicy poznają specyfikę Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI) realizowanej przez CEO i PAFW. Internetowe kursy mają bardzo praktyczny charakter – uczestnicy poznają metody i techniki nauczania i oceniania, na bieżąco wypróbowując je w pracy z uczniami. Każdy słuchacz otrzymuje indywidualną opiekę mentora (doświadczonego nauczyciela praktyka), który udziela mu informacji zwrotnej, odpowiada na pytania, wspiera w poddawaniu swojej pracy refleksji
 • Udział dyrektorów i nauczycieli w wykładach i warsztatach, prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie (rozwój, motywacja, nowe technologie)
 • Stworzenie społeczności wymieniającej się wiedzą na temat nowoczesnego nauczania online i motywacji – blog, facebook, newsletter
 • Spotkania szkoleniowe (wykłady + warsztaty) w 10 dużych miastach Polski we współpracy z uczelniami wyższymi
 • Materiały w formule e-learning (filmy wideo, prezentacje, gry, testy wiedzy)
 • Aktywizacja użytkowników poprzez konkursy z atrakcyjnymi nagrodami (urządzenia komputerowe z funkacją tabletów) ogłaszane cyklicznie w szkołach
 • Przedstawienie bezpłatnych zasobów, jakie mogą być wykorzystane podczas lekcji językowych wraz z przykładami ich zastosowania
 • Stworzenie trwałej infrastruktury do nauki języków obcych w polskich instytucjach edukacyjnych
 • Przedstawienie możliwości sfinansowania wyposażenia placówek za pomoca środków pochodzących z projektów zewnętrznych
 • Certyfikacja szkoły oraz nauczycieli
Kto może uczestniczyć w projekcie?
Zgłoszenia szkoły jako instytuciji dokonuje Dyrektor placówki lub upoważniony Nauczyciel. Materiały dydaktyczne oraz szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli i uczniów powyżej 9 roku życia ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Udział w projekcie jest nieodpłatny
SPOTKANIA
Wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej organizowaliśmy wykłady oraz warsztaty skupiające się na rozwoju placówek i kadry nauczycielskiej oraz wykorzystania technologii, jakimi na co dzień posługują się szkoły. Spotkania były przeprowadzone w 10 polskich miastach (Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Rzeszów).
Od kilku lat jesteśmy uczestnikami technologicznej rewolucji w edukacji. Obserwowane, a co więcej, bezpośrednio przez nas doświadczane zmiany dotyczą zarówno sposobów dostarczania treści edukacyjnych, wykorzystywanych narzędzi w nauce, metod kształcenia, a także podejścia do samego procesu uczenia się.

E-learning oraz aplikacje komputerowe, jako narzędzia służące uzupełnianiu zajęć szkolnych z nauczycielem, pozwala na podniesienie efektywności i atrakcyjności nauki. Nieograniczony dostęp do treści dydaktycznych, własne tempo pracy oraz multimedialność i interaktywność to tylko przykładowe atuty e-nauki.

Chcemy zachęcić Państwa do wspólnego podnoszenia jakości nauki w polskich szkołach dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii.
TEMATY
Nowe Technologie w nauczaniu języków obcych
Rozwój osobisty Dyrektorów i Nauczycieli
Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla szkół
PARTNERZY
Projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz firmę Funmedia przy udziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Miesięcznik Dyrektora szkoły, a technologię w ramach projektu zapewniają Intel Education oraz producent urządzeń komputerowych Kiano.
Współinicjatorem Projektu Akademia TiK ze strony Funmedia jest Aleksandra Dykta - doświadczona metodyk nauczania języków obcych z wykorzystaniem ICT. Nagrodzona prze przedstawiciela Komisji Europejskiej prestiżową nagrodą European Language Label za innowacje w uczeniu i nauczaniu języków obcych. Blog Aleksandry dostępny jest pod adresem: www.ola.lerni.us
Dodatkowe informacje
Jeżeli Państwo macie szczegółowe pytania - prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny do Koordynatora projektu
EMAIL 1: kinga.wiacek@fun-media.com
EMAIL 2: szkola@fun-media.com
TEL: 533 210 336 lub (71) 333 24 23

Funmedia 2016