Loading...

Look at this vocabulary list again before you start revising.

 • business cycle
  • cykl gospodarczy
 • fiscal policy
  • polityka fiskalna
 • recession
  • recesja
 • government expenditure
  • wydatki publiczne
 • taxation
  • opodatkowanie
 • overheating
  • przegrzanie gospodarki
 • demand
  • popyt
 • supply
  • podaż
 • inflation
  • inflacja
 • full capacity
  • pełna para (o pracy na najwyższych obrotach)
 • unsustainable
  • nieopłacalny (inwestycja)
 • tax rate
  • stawka podatkowa
 • monetary policy
  • polityka monetarna
 • Keynesianism
  • Keynesizm
 • monetarist economist
  • monetarysta
 • money supply
  • podaż pieniądza
 • public sector
  • sektor publiczny
 • private sector
  • sektor prywatny
 • countercyclical
  • antycykliczny
 • subprime crisis
  • załamanie rynku kredytów hipotecznych

[[translation.value]],

[[vocabulary.solved]]/[[vocabulary.count]]

[[vocabulary.input.length]]/[[vocabulary.wordrepeat.word.value.length]] signs Show hint?
or press Enter
Rate how much you know this word:


Congratulations!
You know all words!

Info