Loading...

Passez en revue la liste des mots avan de répétitions.

 • franchise
  • franczyza, ajencja
 • outsourcing
  • zlecenie wykonania usługi firmie zewnętrznej
 • subsidiary
  • filia, jednostka zależna
 • leverage
  • wpływ
 • Board of Directors
  • Rada dyrektorów
 • Chief Executive Officer: CEO (American)
  • prezes zarządu/dyrektor generalny
 • Managing Director: MD (British)
  • prezes zarządu/dyrektor generalny/a
 • Supervisory Board
  • rada nadzorcza
 • friendly takeover
  • przejęcie przyjazne
 • hostile takeover
  • wrogie przejęcie
 • leveraged buyout (LBO)
  • przejęcie lewarowane, z wykorzystaniem dźwigni finansowej
 • reverse takover
  • przejęcie odwrotne, przejęcie większej firmy przez mniejszą
 • Research and Development Department: R&D, R+D
  • dział badawczo-rozwojowy: B+R, B&R
 • Human Resources: HR
  • Zasoby ludzkie
 • Human Resource Management: HRM
  • Dział zarządzania zasobami ludzkimi
 • workforce
  • siła robocza
 • headquarters
  • centrala, siedziba główna
 • shareholder
  • akcjonariusz/ka, udziałowiec
 • Chairman/Chairperson (British); President (American)
  • prezes
 • Vice President: VP (American)
  • wiceprezes

[[translation.value]],

[[vocabulary.solved]]/[[vocabulary.count]]

[[vocabulary.input.length]]/[[vocabulary.wordrepeat.word.value.length]] signs Show hint?
ou appuyez sur Entrée
Estimez à combien vous connaissez ce mot:


Félicitations!
You know all words!

Information