Loading...

Look at this vocabulary list again before you start revising.

 • The Board
  • zarząd
 • Chairman
  • prezes, przewodniczący
 • CEO
  • Chief Executive Officer - Dyrektor naczelny
 • CFO
  • Chief Financial Officer - dyrektor finansowy
 • NED
  • Non-Executive Director - dyrektor niewykonawczy
 • The Management Commitee
  • Komitet Zarządzający
 • Director of Marketing
  • dyrektor marketingu
 • Middle Management
  • kadra kierownicza średniego szczebla
 • division
  • oddział
 • department
  • departament
 • branch
  • filia
 • first line management
  • kierownictwo nadzorujące / pierwszej linii (inaczej: Supervisory management)
 • supervisor
  • nadzorca
 • team leader
  • lider zespołu
 • B2B
  • B2B - model sprzedaży między firmami (business to business - companies sell to companies)
 • B2C
  • B2C - model sprzedaży między firmą a klientami indywidualnymi (business to consumer - companies sell to individuals)
 • C2C
  • C2C - model sprzedaży między klientami idywidualnymi (consumer to consumer - individuals sell to individuals)
 • B2B2C
  • B2B2C - model sprzedaży, w którym produkty danej firmy sprzedawane są klientom indywidualnym za pośrednictwem osób trzecich (business to business to consumer - company's products are sold to individuals by third parties)
 • sole trader
  • firma jednoosobowa (inaczej: sole proprietorship)
 • partnership
  • spółka osobowa
 • Ltd.
  • Sp. z o. o. (inaczej: Limited company, LLC, Limited liability company)
 • PLC
  • publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością (inaczej: Corp, Inc, public limited company, Corporation)

[[translation.value]],

[[vocabulary.solved]]/[[vocabulary.count]]

[[vocabulary.input.length]]/[[vocabulary.wordrepeat.word.value.length]] signs Show hint?
or press Enter
Rate how much you know this word:


Congratulations!
You know all words!

Info

CEO, Ltd. lub NED? Middle Management lub sole trader? Świat biznesu posługuje się skrótami i nazwami, które warto poznać, by go zrozumieć. Poniższa lista prezentuje te najważniejsze!